Reklamácie

Prípadné reklamacie vybavíme v súlade s platnými právnymi predpismi (Občianský zákoník pre fyzické osoby, Obchodný zákoník pre právnické osoby).

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ neni výrobcom stanovené inak. Ak je záručná doba predĺžená výrobcom, budete o nej oboznámený, rovnako ako aj s podmienkami predĺženej záruky.

 

Nárok na uplatnenie záruky zaniká, pokiaľ :

  1. Výrobok bol poškodený pri preprave (Zjavné poškodenie tovaru, alebo jeho obalu je treba ihneď riešiť s dopravcom. Zákazník neni povinný takýto tovar od dopravcu prevziať a musí o zistenom poškodení informovať predajcu).
  2. Výrobok bol poškodený neodbornou inštaláciou, alebo zaobchádzaním a obsluhou prevádzanou v rozpore s uživateľskou príručkou.
  3. Výrobok bol používaný v podmienkach, ktoré neodpovedajú parametrom a požiadavkám uvedeným v dokumentácii.
  4. Výrobok bol poškodený pôsobením živlov.
  5. Výrobok bol poškodený nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii.
  6. Výrobok bol poškodený v dôsledku zapojenia do siete, která neodpovedá příslušnej norme.

Postup pri reklamácii :

  1. Informujte nás o reklamácii telefonicky, alebo e-mailom.
  2. Tovar zašlite ako doporučený balík na našu adresu spolu s reklamačným protokolom, kde budú popísané vady nami doručeného tovaru.
  3. Do zásielky priložte aj kópiu daňového dokladu.

Vašu reklamáciu sa budeme snažiť vybaviť čo najrýchlejšie. Nakoľko je väčšina tovaru dodávaná zo zahraničia, niekedy nie je možné rýchle vybavenie reklamácie z dôvodu posúdenia poškodeného tovaru dodávateľom. Najneskôr však do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru budete vyrozumení o výsledku reklamácie.

Reklamačný formulár si môžete stiahnuť TU.

 

V prípade reklamácie ma kontaktujte: Richard Andel, e-mail: teleskopy.optika@gmail.com ,
 tel.č: +421 908 438 557


Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Daň 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú s DPH

Pokladňa